Ο καρκίνος του μαστού μπορεί να είναι ιάσιμος!
Αυτή η τόσο απλή πρόταση ανταποκρίνεται απόλυτα στην πραγματικότητα που έχουν βιώσει πολλές γυναίκες και φροντίζουμε να ακουστεί σε ακόμη περισσότερες!
Ο μη κερδοσκοπικός σύλλογος ΕΜΕΙΣ Ίαση και Στήριξη Απόρων γυναικών με καρκίνο μαστού, όχι μόνο ενημερώνει αλλά αναλαμβάνει να βοηθήσει ουσιαστικά όλες τις γυναίκες και εμείς στηρίζουμε και αναδεικνύουμε αυτή την προσπάθεια.