Τελετή υπογραφής του συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Χαλκιδέων και του Δήμου Wuhan της Λ.Δ.Κίνας.