Ταξίδεψε και μοιράσου τις bfresh στιγμές σου μαζί μας!!

✔️Βρες το μαγαζί? στο χάρτη ?️ Link text
✔️Βγάλε φωτογραφία ? με το bfresh σου
✔️Κάνε check in? ή tag ? το μαγαζί
✔️Κάνε hashtag #bfreshtraveller
και μπες στην κλήρωση για μια συλλεκτική συσκευασία bfresh spitiko.

Ο διαγωνισμός λήγει στις 10/9/2018
?ΔΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ?
?10 τυχεροί θα κερδίσουν από μια συλλεκτική συσκευασία ?Λεμονάδα με τσίλι?️0.5L, ?Mήλο με χαμομήλι?0.5L και ένα δοσομετρικό βαζάκι bfresh

Τα δώρα του διαγωνισμού είναι:

10 συλλεκτικές συσκευασίες bfresh.*
*Η κάθε συσκευασία περιέχει:
Ξύλινο κουτί
1 τεμάχιο μήλο με χαμομήλι 0.5L
1 τεμάχιο λεμονάδα με τσίλι και αγαύη 0.5L
1 δοσομετρικό βαζάκι bfresh spitiko

Διάρκεια διαγωνισμού έως Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018.

Τα ονόματα των νικητών θα δημοσιευτούν στην σελίδα μας στο Facebook και στο www.bfreshspitiko.gr

Όροι Χρήσης Διαγωνισμού

Ταξίδεψε και μοιράσου τις bfresh στιγμές σου μαζί μας!!

 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού.Η εταιρεία με διακριτικό τίτλο «bfresh spitiko», που εδρεύει στη Χαλκίδα (Λεωφόρος Δροσιάς 19) με Α.Φ.Μ. 800596364, Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, η οποία στη συνέχεια και για το παρόν θα αναφέρεται ως «Διοργανωτής», προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο “Ταξίδεψε και μοιράσου τις bfresh στιγμές σου μαζί μας!!” (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»).
 2. Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Στην περίπτωση των ανηλίκων διαγωνιζόμενων θεωρείται ότι η συμμετοχή τους φέρει τη συγκατάθεση των γονέων / κηδεμόνων τους. Σε περίπτωση ρητής άρνησης των γονέων / κηδεμόνων να λάβει κάποιος ανήλικος μέρος στο διαγωνισμό, θα επέρχεται ακύρωση της συμμετοχής του.
 3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων.Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: Οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή και οι διπλοεγγραφές ακυρώνονται.
 4. Διάρκεια του Διαγωνισμού.Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 10/08/2018, ώρα 11:30 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 10/9/2018, ώρα 00:00 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).
 5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να τραβήξουν μια φωτογραφία με θέμα το bfresh, να κάνουν κοινοποίηση παρουσίας στο μαγαζί που αγόρασαν το bfresh και να προσθέσουν το hashtag #bfreshtraveller.
 6. Δώρα.Το δώρο του Διαγωνισμού (περαιτέρω το «Δώρο»): οι 10 επιλαχόντες, θα κερδίσουν από 1 τεμάχιο Λεμονάδα με τσίλι και αγαύη 0.5L, 1 τεμάχιο μήλο με χαμομήλι 0.5L και 1 βαζάκι bfresh spitiko δοσομετρικό.
 7. O Διοργανωτής δικαιούται να προσδιορίσει κατά την ελεύθερη κρίση του τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του Δώρου. Το Δώρο είναι προσωπικό και ο νικητής του Διαγωνισμού, ή οι τυχόν επιλαχόντες αυτού, δεν έχει το δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα ή αντικαταστήσιμα αυτού αντικείμενα. Ο νικητής δε, οφείλει να συμπεριφέρεται νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.
 8. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού Μέσα σε 5 ημέρες από την λήξη του διαγωνισμού, ο Διοργανωτής θα διεξάγει κλήρωση μέσω της ιστοσελίδας https://www.random.org/ από την οποία θα αναδειχθούν 10 Νικητές (αφού επιβεβαιωθεί ότι έχουν ακολουθηθεί όλα τα βήματα). Ο νικητής συναινεί στην προβολή των στοιχείων του μέσω του site bfreshspitiko.gr, καθώς και της σελίδας της εταιρίας στο Facebook.
 9. Εγκυρότητα συμμετοχής.Για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού θα υποβάλλονται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή ή /και των τυχόν τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον συμμετέχοντα ή τρίτο στα συστήματα του Διοργανωτή ή / και των εν λόγω τρίτων ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή ή / και των εν λόγω τρίτων, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού.
 10. Ενημέρωση για την κατoxύρωση. Ο νικητής του Διαγωνισμού θα ανακοινωθεί στη σελίδα bfreshspitiko.gr και στη σελίδα της εταιρίας στο Facebook: www.facebook.com/bfreshspitiko. Ο νικητής θα ενημερωθεί για τον τρόπο παραλαβής του Δώρου.
 11. Ευθύνη.Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημά του ή / και των τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό του. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας που θα συντρέξουν στο πρόσωπο του Διοργανωτή.
 12. Πληροφορίες.Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με τον Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει χρησιμοποιώντας το e-mail: info@bfreshspitiko.gr .
 13. Προσωπικά Δεδομένα.Ο Διοργανωτής ενημερώνει ότι ο ίδιος ή / και οι κατ’ εντολήν και για λογαριασμό του θα τηρούν αρχείο με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό τα οποία θα συλλέξουν από τους ίδιους τους συμμετέχοντες σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 5 ανωτέρω, με σκοπό αποκλειστικά την ανακήρυξη του νικητή του Διαγωνισμού, τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων αυτού και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την (τυχόν) παράδοση του Δώρου σε αυτόν. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων δεν θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από τα πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή, ενδέχεται να εμπλακούν στη διεξαγωγή του διαγωνισμού, στην ανάδειξη του νικητή του Διαγωνισμού και στην απονομή / παράδοση του Δώρου. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό συμφωνούν και συναινούν στην παραπάνω τήρηση αρχείου για τους σκοπούς του διαγωνισμού. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων των συμμετεχόντων που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 11 (δικαίωμα ενημέρωσης), 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν στο e-mail info@bfreshspitiko.gr.
 14. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων.Ο Διοργανωτής δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου (www.facebook.com/bfreshspitiko), με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης / τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.
 15. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία.Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Χαλκίδας.
 16. Αποδοχή των όρων.Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

 

Follow by Email
Instagram